Blog Dla Przyszłych Przedsiębiorców

poniedziałek, 19 września 2022

Sukces firmy jest uzależniony od poziomu motywacji i zaangażowania pracowników. Im lepiej będą oni pracować, im chętniej będą działać na rzecz firmy, tym generowane zyski będą wyższe. Niezależnie od profilu prowadzonej działalności, każdorazowo należy koncentrować się na tym, by efektywnie motywować pracowników. To inwestycja, która zawsze się opłaci.

jak-motywowac-pracownikow-do-pracy-by-pracowali-efektywnie.jpg

Finanse to podstawa


Kluczowe w motywowaniu pracowników jest zapewnienie im właściwego wynagrodzenia.

Żadna inna forma oddziaływania na motywację pracownika nie będzie skuteczna, jeśli wynagrodzenie nie jest adekwatne do:
    • posiadanych kwalifikacji,
    • umiejętności i kompetencji pracownika,
    • zakresu obowiązków,
    • poziomu odpowiedzialności,
    • oczekiwań pracownika,
    • stawek rynkowych,
    • zaangażowania pracownika.

Tylko w przypadku, kiedy pracownik otrzymuje adekwatne wynagrodzenie, czuje się doceniony i ma świadomość, że jego stanowisko jest ważne, a on jest we właściwy sposób doceniany. Jeśli wynagrodzenie będzie zbyt niskie lub gdy okaże się, że inni pracownicy są lepiej wynagradzani (za te same obowiązki), żadna inna forma motywacji nie zachęci pracowników do działania na rzecz przedsiębiorstwa.

Dotyczy to również systemu premii. Tylko wprowadzenie właściwego systemu premiowego może zachęcić pracowników do podejmowania efektywnych działań na rzecz rozwoju firmy, maksymalizowania zysków czy podnoszenia swoich kompetencji. Pracownik musi mieć świadomość, że pracodawca nie tylko dostrzega jego wysiłki, ale odpowiednio je wynagradza. Kiedy pracownik wie, jakie profity wiążą się z dobrymi wynikami, będzie chętniej podejmował dalsze wysiłki.

Dodatki i bonusy


Choć finanse są bardzo ważne, to nie na nich buduje się zaangażowany zespół aktywnych pracowników. W każdym systemie motywacyjnym najważniejsze są bonusy i dodatki, które pracownicy mogą uzyskać za efekty swojej pracy.

Do najczęściej stosowanych zaliczyć należy przede wszystkim:
    • prywatną ochronę zdrowia i dodatkowe ubezpieczenie,
    • wyjazdy i imprezy integracyjne,
    • nagrody i upominki rzeczowe,
    • karnety i vouchery,
    • paczki i dodatki okazjonalne.

Każdy pracownik wypełniający swoje obowiązki, systematycznie poprawiający swoje wyniki na danym stanowisku, będzie chciał uzyskać jak najlepsze dodatki i bonusy, które przysługują za konkretne efekty.

Im bardziej przejrzysty i atrakcyjny system zostanie stworzony, tym większe szanse, że pracownicy będą z niego korzystać. Jeśli kolejne nagrody czy bonusy będą przyznawane rzetelnie, zmotywuje to wszystkich zainteresowanych do bardziej efektywnego działania na rzecz firmy i większego zaangażowania w realizowanie powierzonych obowiązków.

Buduj atmosferę w miejscu pracy


Motywowanie pracowników to działanie wielopoziomowe. Nie wystarczy wyłącznie zapewnić adekwatnego do stanowiska wynagrodzenia i bonusów. Ważna jest także właściwa atmosfera w miejscu pracy.

Pracownicy muszą czuć się potrzebni, szanowani, a ich potrzeby muszą zostać wysłuchane. Warto podejmować takie działania, przy pomocy których pracownicy będą mogli uczestniczyć w procesie decyzyjnym lub będą mogli zgłaszać zmiany, które powinny być wprowadzone w firmie.

Im częściej pracownicy będą angażować się w życie firmy, im częściej będą mieli świadomość, że mogą wpływać na kierunek rozwoju, że coś od nich zależy, tym bardziej będą przywiązani do firmy i chętniej w niej pozostaną. Systematycznie będą też podnosić swoje kwalifikacje, gdyż będą widzieć, że takie działania są przez przełożonych i współpracowników doceniane.

Ważne jest również, by w miejscu pracy budować przyjazną atmosferę, która jest pełna akceptacji i zrozumienia oraz wzajemnej sympatii. Tylko w przypadku, gdy pracownicy nie będą czuli między sobą rywalizacji, a chętnie będą podejmować współpracę, firma będzie funkcjonować sprawniej, a pracownicy nie będą chcieli odejść do konkurencji.

O poprawną atmosferę w miejscu pracy muszą jednak zadbać przełożeni i właściciel firmy. Pracownicy dopasowują się do standardów obowiązujących w miejscu pracy. Jeśli zatem przełożeni będą cenić niezdrową rywalizację, nagradzać za wytykanie błędów innym czy tolerować plotki i mobbing, pracownicy dostosują się lub nie będą reagować w obawie przed utratą pracy. Jeśli takich zachowań w miejscu pracy nie ma, pracownicy nie będą ich też sami podejmować. Mając świadomość, że negatywne zachowania nie są tolerowane, rzadziej je podejmują, a tym samym atmosfera w miejscu pracy jest o wiele bardziej przyjazna i sprzyjająca rozwojowi.

Dbaj o innych


Motywowanie pracowników sprowadza się głównie do tego, by wykazywać troskę o ich samopoczucie w ramach organizacji. Ważne jest, aby każda zatrudniona w firmie osoba miała poczucie, że jej potrzeby są wysłuchane i uwzględnione w procesie zarządzania.

Ważne jest także, by pracownik miał świadomość, że w przypadku trudności czy problemów, przełożony lub właściciel przedsiębiorstwa wysłucha go i, jeśli uzna za stosowne, podejmie konkretne działania. Zaufanie i poczucie wzajemnego wsparcia także ma charakter motywujący. Pracodawca nie powinien pomijać tego aspektu funkcjonowania organizacji.

Podsumowanie


Motywowanie nie polega wyłącznie na dobrym wynagrodzeniu. To pewien standard, który nie powinien być jedynym czynnikiem motywującym. Pracownik, który dostaje dobrą pensję, ale nie jest zadowolony z warunków pracy, nie jest zintegrowany z firmą i nie czuje się doceniony, odejdzie z firmy i będzie szukał lepszego dla siebie miejsca. Chcąc tworzyć miejsce przyjazne dla pracowników, warto stosować wiele narzędzi jednocześnie.

Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
KAZIMIERZ SZPIN
Programista pasjonat, freelancer, przedsiębiorca, bloger, twórca i autor szkoleń dla programistów.
Autor bloga ZEtatuDoPrzedsiebiorcy.pl
Poprzedni artykuł - Czy Warto Samemu Prowadzić Księgowość Swojej Firmy?
Następny artykuł - Czym Jest Efekt Krugera-Dunninga?
Dodaj komentarz
© Copyright 2024 zetatudoprzedsiebiorcy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin | Polityka prywatności | Kosmetyki blog
Design by Modest Programmer