Blog Dla Przyszłych Przedsiębiorców

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Syndrom oszusta to dolegliwość, która często pojawia się wśród osób, które mimo swojego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, umiejętności lub cech, uważają, że nie sprawdzą się na jakimś stanowisku, nadal nic nie potrafią lub wszystko co osiągnęli to zasługa innych. Pojawia się też obawa, że ktoś za chwilę się zorientuje i zdemaskuje ich niekompetencję. Trudno z takim przekonaniem funkcjonować na rynku pracy, dlatego warto walczyć z tym przekonaniem.

czym-jest-syndrom-oszusta-impostor-syndrome-kogo-dotyczy-i-jak-z-nim-walczyc.jpg

Syndrom oszusta


Syndrom oszusta to subiektywne przekonanie dotyczące tego, że osiągane dotychczas sukcesy zawdzięcza się nie swoim talentom czy pracowitości, ale wdziękowi, innym osobom lub szczęściu. Przekonanie to pozwala wierzyć, że osoba jedynie buduje pozory, oszukuje innych, a w rzeczywistości nie posiada realnych kompetencji czy umiejętności, które pomogą osiągnąć ustalone cele. Pojęcie to zostało pierwszy raz zdefiniowane przez psycholog Pauline Clance z Georgia State University w Atlancie. Podkreśliła ona, że zjawisko to ujawnia się przede wszystkim w sytuacji, gdy dana osoba przywykła do odnoszenia sukcesów i musi sobie poradzić z wyższymi wymaganiami. Jeśli dotychczas funkcjonowała w przekonaniu, że sukces zawdzięcza innym lub przypadkowi, nie będzie czuła się kompetentna lub uprawniona do pełnienia określonej funkcji.

U kogo pojawia się syndrom oszusta?


Syndrom oszusta to zjawisko, którego doświadczają osoby:
    • rozpoczynające studia,
    • kończące studia i szukające pracy,
    • zaczynające swoją pierwszą pracę,
    • zmieniające dotychczasową ścieżkę zawodową,
    • otwierającą swoją działalność,
    • rozpoczynające pracę czy działania w nieznanych dla siebie obszarach.

Zwykle zatem syndrom oszusta pojawia się wtedy, gdy nie ma się wystarczającej pewności siebie w określonej dziedzinie. Jeśli nie ma się doświadczenia, oficjalnego potwierdzenia kompetencji lub dowodów na to, że jest się rzetelnym, syndrom ten może się ujawniać. Z syndromem oszusta mogą zmagać się też osoby, które od najmłodszych lat były niedoceniane, a ich sukcesy były lekceważone przez rodziców. Jeśli ktoś, mimo swojej ciężkiej pracy słyszał, że za mało wie, za mało potrafi, nie zna się na niczym, inni są lepsi od niego lub jest dobry tylko w dziedzinach, które nie mają żadnego znaczenia, wówczas ich wiara we własne możliwości będzie mniejsza.

Jednocześnie brak pochwał i podkreślanie tego, że inni są lepsi, potrafią więcej, przyczyniło się do wykształcenia poczucia bezsilności. Niezależnie od tego, co się zrobi, inni zawsze będą lepsi. W dorosłym życiu będzie się do uwidaczniać właśnie poprzez syndrom oszusta. Często samo uzyskanie zapewnień o posiadanych kompetencjach nie wystarczy, by się go pozbyć. Wymaga to solidnej pracy i zaangażowania, co nie jest łatwe bez zbudowania pewności siebie.

Nie dotyczy wszystkich


Co ciekawe syndrom oszusta częściej pojawia się u osób, które obiektywnie posiadają wiedzę, kompetencje i doświadczenie potrzebne do wykonywania obowiązków. Brakuje im natomiast pewności siebie i wiary w swoje możliwości. Syndrom oszusta rozwija się u nich najlepiej i sprawia, że trudniej jest im uwierzyć w to, że dysponuje się odpowiednimi kwalifikacjami.

Nie mają z tym problemu natomiast te osoby, które choć nie mają wiedzy oni odpowiedniego doświadczenia, mają pewność siebie i przekonanie o słuszności swoich teorii. Często wydaje się, że sukces odnoszą osoby, które potrafią dobrze się sprzedać. Syndrom oszusta u nich się nie pojawia, choć często poziom prezentowanej wiedzy jest o wiele niższy od specjalistów, którzy muszą się z nim mierzyć.

Buduj pewność siebie


Chcąc pozbyć się syndromu oszusta, trzeba przede wszystkim uwierzyć w siebie. Błędne jest założenie, że ciągłe szkolenia, podnoszenie swoich kwalifikacji, pozyskiwanie nowych umiejętności, pozwoli zwalczyć ten syndrom. Tak długo, jak nie będzie się miało pewności i wiary w siebie, tak długo sama edukacja nie wystarczy, bo ciągle będzie coś, czego się nie wie lub obszary, które są mniej jasne, w których można czuć się mniej pewnie.

Istotą problemu jest w tym przypadku przyjęcie niekorzystnego stylu atrybucyjnego. Większość osób, ma tendencję do tego, by przypisywać swoje porażki czy negatywne doświadczenia sobie, natomiast zwycięstwa lub osiągnięcia, przypisuje się czynnikom zewnętrznym. Syndrom ten częściej rozwija się u osób bardziej lękliwych, z tendencją do rozwijania stanów depresyjnych lub wykazujących skłonność do przeceniania umiejętności innych. Każdy z tych czynników nasila niekorzystne postrzeganie siebie, swoich możliwości i posiadanych kompetencji. Niezależnie od tego, jak pracuje się nad swoimi kompetencjami, najważniejsza jest praca nad sobą i poczuciem własnej wartości.

Jeśli dana osoba stanie się bardziej pewna siebie i świadoma swojego potencjału, jeśli będzie umieć dostrzegać swoje sukcesy, przy jednoczesnym wyciąganiu wniosków z problemów czy porażek, zdecydowanie łatwiej będzie jej uwierzyć w to, że nieprzypadkowo znalazła się w danym miejscu. Syndrom oszusta nie zniknie od razu. Z czasem jednak będzie się dysponowało narzędziami, przy pomocy których skutecznie ograniczy się zakres oddziaływania tego syndromu na psychikę i na budowaną pozycję zawodową.

Podsumowanie


Syndrom oszusta może pojawić się na każdym etapie życia zawodowego. Częściej może dotykać osób, które dotychczas osiągały wszystko bez problemów, a nagle stają przed poważniejszymi zadaniami lub spada na nich więcej obowiązków, które w ich przekonaniu wykraczają poza ich kompetencje. Trudniej jest im zrozumieć, że posiadają umiejętności pozwalające na osiągnięcie sukcesu lub zbudowanie autorytetu.

Autor artykułu:
Kazimierz Szpin
KAZIMIERZ SZPIN
Programista pasjonat, freelancer, przedsiębiorca, bloger, twórca i autor szkoleń dla programistów.
Autor bloga ZEtatuDoPrzedsiebiorcy.pl
Poprzedni artykuł - Dlaczego Warto Czytać Książki? Nieoczywiste Zalety Czytania Książek
Następny artykuł - Jak Zarabiać w Internecie? 4 Proste Sposoby Dostępne Dla Każdego
Dodaj komentarz
© Copyright 2024 zetatudoprzedsiebiorcy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin | Polityka prywatności | Kosmetyki blog
Design by Modest Programmer